Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

lubje
4602 41d3 400
Reposted fromktosiowa ktosiowa viairbjarbirb irbjarbirb

September 18 2017

lubje
2542 5468 400
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viaborn2die born2die
lubje
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
lubje
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die
lubje
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
Reposted fromborn2die born2die viaoutoflove outoflove
lubje
czy to co się dzieje to prawda? 
jeśli tak, to chcę reset, RESET, chcę wymazać rok z pamięci :((((
lubje
2380 639f 400
lubje
0995 b8ae 400
Reposted fromwentyl wentyl viairbjarbirb irbjarbirb
lubje

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viairbjarbirb irbjarbirb
lubje
7309 21da 400
Reposted fromemopanda emopanda viaoutoflove outoflove
lubje
7423 9207 400
Reposted fromtfu tfu viawasteland wasteland
lubje
2864 f2ed 400
Reposted fromiloveyou iloveyou viaoutoflove outoflove

September 17 2017

1014 820b 400
Reposted fromdivi divi viastarryeyed starryeyed
9735 f2a4 400
Reposted frombrumous brumous viastarryeyed starryeyed
lubje
3828 4b3a 400
Reposted fromineedcoffee ineedcoffee viatoffifee toffifee
lubje
8826 b340 400
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatoffifee toffifee

September 16 2017

lubje
7526 597c 400
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapampampam pampampam
lubje

September 14 2017

lubje
ciekawostka na dziś:
jutro kończę 27 lat!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl