Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

4228 9c6c 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaretaliate retaliate
0645 969c 390
Reposted fromdivi divi viatulele tulele

October 20 2017

lubje
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoutoflove outoflove
lubje
8726 0e15 390
Reposted fromhagis hagis viairbjarbirb irbjarbirb

October 19 2017

lubje
6055 45e6 390
Reposted bydivipartyhardorgtfofreskaSkydelanyourhabitbeinthelikearollingstonedancingwithaghostdiviinfidelitaspartyhardorgtfobluecosmonautbeliveinme

October 18 2017

lubje
9501 4d59 390
Reposted fromwazelina wazelina viairbjarbirb irbjarbirb
lubje
6300 e2f5 390
Reposted fromyouareawhoree youareawhoree viairbjarbirb irbjarbirb
lubje
3239 28fc 390
lubje
4525 6050 390
kiedy los daje Ci cytrynę- zrób leminiade. kiedy daje Ci smutno/śmieszne historie- napisz o tym.

October 06 2017

lubje
6324 eae0 390
Reposted frommoai moai viaoutoflove outoflove

October 05 2017

lubje
8674 beaf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairbjarbirb irbjarbirb

September 30 2017

lubje
3917 ce18 390
Reposted fromsarazation sarazation viairbjarbirb irbjarbirb
lubje
3725 33d3
Reposted fromyoungblood youngblood viairbjarbirb irbjarbirb
3503 a385 390

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viairbjarbirb irbjarbirb

September 29 2017

lubje
lubje

September 27 2017

8840 9645 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viastarryeyed starryeyed
lubje
2643 31b1 390
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame viatoffifee toffifee
lubje
6296 b2ad 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss vianiemaproblemu niemaproblemu
Zimne dłonie. To przypadłość ludzi nerwowych i bardzo wrażliwych.
— Znalezione w czeluściach internetów (via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl