Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

6069 e3f2 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairbjarbirb irbjarbirb
lubje
3354 57e6 390
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
8929 a4f1 390
Reposted fromerial erial viatoffifee toffifee

July 09 2015

lubje
Zacznij doceniać szczegóły. Poranną kawę, dobrą książkę, zachwycającą piosenkę, dobry film. Znajdź szczęście w uśmiechu przechodnia, zdanym egzaminie, ciepłym głosie mamy. Doceniaj każdą sekundę. Uwierz w siebie. Uwierz, że marzenia się spełniają. I chociaż to trudniejsze niż ciągłe marudzenie, to jest to warte tego wysiłku. Nikt nie uczyni Cię szczęśliwym, jeśli najpierw nie odnajdziesz szczęścia w sobie!
lubje
9321 48e4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaFuel Fuel

July 08 2015

lubje
Reposted fromibalpangi ibalpangi
lubje
3712 d258 390
8873 43b9 390
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaszszsz szszsz

July 07 2015

lubje
0324 c39f 390
Reposted fromnorwegianwood norwegianwood viaolalaa olalaa
lubje
7967 fd9b 390
Open'er (:
Reposted bytulele tulele
lubje
2133 ad6d 390
Reposted fromBilet Bilet viadreamON dreamON
6142 4c1e 390
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viadreamON dreamON
lubje
Całowaliśmy się jak wariaci, było nam dobrze, byliśmy szczęśliwi jak dzieci...
I co, powie mi pani, że to nic nie znaczyło? Że to wszystko mija, ot tak, jak fatamorgana?
Nie. To coś znaczyło.
— O mnie się nie martw, s02e10
Reposted fromobliviate obliviate viastarryeyed starryeyed

July 06 2015

0185 d0b6 390

💎

Reposted fromKiro Kiro viastarryeyed starryeyed

July 05 2015

lubje
5520 ccef 390
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaFuel Fuel

Obiecaj mi, że kiedyś będziemy na tyle pijani, że powiemy sobie ile dla siebie znaczymy.

June 29 2015

lubje

June 28 2015

lubje
lubje
9584 8f9e 390
You know, right?
Reposted frombesideyou besideyou viadusz dusz
lubje
6316 4bbb 390
Reposted fromvs vs vianiemaproblemu niemaproblemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl