Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

lubje
8747 3a8c 390
Reposted fromadaamanth adaamanth viairbjarbirb irbjarbirb

June 26 2017

lubje
Ludziom nieszczęśliwym lepiej jest w mieście. W mieście człowiek może przeżyć sto lat i nie spostrzec, że dawno umarł i zgnił.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaolalaa olalaa
lubje
8988 92db 390
Reposted fromrol rol viaolalaa olalaa

June 25 2017

lubje
5828 c163 390
Reposted fromoutoflove outoflove

June 23 2017

0864 0fe4 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viasowaaa sowaaa
lubje
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove vialeksandra leksandra
lubje
8936 0bc5 390
No i bardzo dobrze !
Reposted fromyoursunrise yoursunrise vialeksandra leksandra
0459 df54 390
Reposted frommakswilczur makswilczur vialeksandra leksandra
lubje
lubje
Przez Twoje milczenie, tracę pewność siebie.

Co robię źle? 
Co mówić, by było lepiej?
By było w ogóle?
lubje
2169 e7ad 390
Reposted fromjethra jethra viaoutoflove outoflove
lubje
2838 da24 390
Reposted frombillboard billboard viatulele tulele

June 21 2017

lubje
0837 a761 390
lubje
3073 a7c3 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viapampampam pampampam

June 20 2017

lubje
2934 ab89 390
Reposted fromaconcagua aconcagua viaolalaa olalaa
lubje
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viatoffifee toffifee
lubje
4011 4349 390
Fatality.
Reposted fromulepszaj ulepszaj viatoffifee toffifee
lubje
5675 b8c9 390
Reposted fromoutoflove outoflove
lubje
4154 e6b0 390
Reposted fromscorpix scorpix viatulele tulele
lubje
- I pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— 'Milion Małych Kawałków' James Frey
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl