Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

5857 5ceb 390
Reposted fromerial erial viaolalaa olalaa

August 19 2017

lubje
nie wolno zmarnować dziewczynie kilku lat po dwudziestce
— "Kometa"
3885 6fd3 390
Reposted fromjottos jottos viawasteland wasteland
lubje
Splotłam palce z jego palcami, czując uspokajające ciepło jego dłoni.
— Jojo Moyes - “Zanim się pojawiłeś”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via1901 1901

August 17 2017

lubje
5328 99fd 390
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaoutoflove outoflove

August 15 2017

lubje
2630 88d2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaolalaa olalaa

August 13 2017

lubje
Reposted fromFlau Flau viatulele tulele
lubje
0035 993e 390
lubje
5534 c48d 390
pan Pakalu mnie rozumie.
lubje
2973 7bad 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaoutoflove outoflove

August 09 2017

lubje
4970 9300 390
Reposted fromtfu tfu viasaski saski
lubje
Reposted frombvd bvd viasaski saski
lubje
lubje
3633 464c 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viamonotymoteusz monotymoteusz

August 01 2017

lubje

July 30 2017

lubje
4485 2157 390
Reposted fromsnowlake snowlake viatoffifee toffifee
lubje

Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.

— Osiecka
Reposted fromoutcat outcat viaoutoflove outoflove

July 29 2017

lubje
0499 ca24 390

July 28 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl