Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

lubje
0948 6afc 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 23 2017

lubje
I don’t know what to do or say or think. all i know is right now i want to take you clothes off right in the middle of this hall and throw you in one of these classrooms kiss every square inch of your body while a bunch of people who buy minivans listen wishing they were us. that’s probably a bad idea, right?

May 22 2017

lubje
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamslexi mslexi
lubje
lubje
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viadusz dusz

May 21 2017

lubje
6204 4243 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamslexi mslexi
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
— (via wielkimarzyciel)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

May 19 2017

lubje
6041 6e46 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 18 2017

lubje
6176 74eb 390
Reposted fromoll oll vianiemaproblemu niemaproblemu

May 17 2017

lubje
9318 6c8b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatulele tulele

May 16 2017

lubje
lubje
Reposted fromconchiglia conchiglia viatulele tulele
lubje
Jeśli Biblia jest dowodem na istnienie Boga, to Piotruś Pan jest dowodem na istnienie Nibylandii.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea

May 15 2017

4573 6f28 390
Reposted fromfagshionista fagshionista viatulele tulele
lubje
7819 dfd4 390
Reposted fromkrzysk krzysk viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
lubje
8069 a852 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
lubje
8236 bdd6 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

May 14 2017

lubje
8162 be17 390
Reposted fromrichtich richtich viahiperbadziev hiperbadziev
lubje
7933 3440 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl